Κανόνες Διαγωνισμού

Με τη συμμετοχή, ο Διαγωνιζόμενος ("Εσείς") συμφωνείτε να δεσμεύεστε πλήρως ανεπιφύλακτα από αυτούς τους Κανόνες και δηλώνετε και εγγυάστε ότι πληροίτε τις απαιτήσεις επιλεξιμότητας. Επιπλέον, συμφωνείτε να αποδεχτείτε τις αποφάσεις της Near East Imports ως οριστικές και δεσμευτικές όσον αφορά το περιεχόμενο αυτής της καμπάνιας.
Οι συμμετοχές θα γίνονται δεκτές ηλεκτρονικά από την Πρώτη Ημέρα κάθε μήνα και λήγοντας Τελευταία μέρα κάθε μήνα. Όλες οι ηλεκτρονικές συμμετοχές πρέπει να ληφθούν έως την τελευταία ημέρα του μήνα.
Η Καμπάνια πρέπει να εγγραφεί υποβάλλοντας μια συμμετοχή χρησιμοποιώντας την ηλεκτρονική φόρμα που παρέχεται στον σύνδεσμο Εγγραφή. Η συμμετοχή πρέπει να πληροί όλες τις απαιτήσεις της καμπάνιας, όπως καθορίζονται, για να μπορεί να κερδίσει ένα έπαθλο. Οι συμμετοχές που είναι ελλιπείς ή δεν συμμορφώνονται με τους κανόνες ή τις προδιαγραφές ενδέχεται να αποκλειστούν κατά την αποκλειστική κρίση της Near East Imports.

Μπορείτε να εισέλθετε μόνο μία φορά. Πρέπει να παρέχετε τις πληροφορίες που ζητήσατε. Δεν μπορείτε να εισάγετε περισσότερες φορές από αυτές που υποδεικνύονται χρησιμοποιώντας πολλές διευθύνσεις email, ταυτότητες ή συσκευές σε μια προσπάθεια παράκαμψης των κανόνων. Εάν χρησιμοποιείτε δόλιες μεθόδους ή επιχειρήσετε με άλλον τρόπο να παρακάμψετε τους κανόνες, η υποβολή σας ενδέχεται να αφαιρεθεί από την καταλληλότητα κατά την αποκλειστική κρίση της Near East Imports.


Ο(οι) Νικητής(οι) της καμπάνιας (ο "Νικητής") θα λάβουν μία ρίψη μαξιλαριού. Η αξία του Throw-Pillow Throw είναι 69,99 $. Η πραγματική/εκτιμώμενη αξία μπορεί να διαφέρει κατά τη στιγμή της απονομής του βραβείου. Οι λεπτομέρειες του βραβείου θα καθοριστούν αποκλειστικά από την Near East Imports. Δεν επιτρέπεται η αντικατάσταση σε μετρητά ή άλλο έπαθλο, εκτός από την κρίση της Εγγύς Ανατολής Imports. Το έπαθλο δεν μεταβιβάζεται. Οποιαδήποτε και όλα τα έξοδα που σχετίζονται με το έπαθλο, συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό οποιωνδήποτε ομοσπονδιακών, πολιτειακών ή/και τοπικών φόρων, θα είναι αποκλειστική ευθύνη του Νικητή. Δεν επιτρέπεται αντικατάσταση επάθλου ή μεταφορά/εκχώρηση επάθλου σε άλλους ή αίτημα για το ισοδύναμο μετρητών από τον Νικητή. Η αποδοχή του βραβείου συνιστά άδεια για τον [Καδιοκτήτη Λαχείων] να χρησιμοποιεί το όνομα, την ομοιότητα και την καταχώριση του Νικητή για σκοπούς διαφήμισης και εμπορίου χωρίς περαιτέρω αποζημίωση, εκτός εάν απαγορεύεται από το νόμο.

Ο νικητής θα επιλεγεί τυχαία υπό την επίβλεψη του [Ιδιοκτήτης Κλήρωσης]. Ο νικητής θα ειδοποιηθεί από την Near East Imports εντός μίας εβδομάδας μετά την επιλογή του Νικητή. Η Near East Imports δεν φέρει καμία ευθύνη για την αποτυχία του Νικητή να λάβει ειδοποιήσεις λόγω ανεπιθύμητης αλληλογραφίας, ανεπιθύμητης αλληλογραφίας ή άλλων ρυθμίσεων ασφαλείας ή για την παροχή εσφαλμένων ή μη λειτουργικών στοιχείων επικοινωνίας από τον Νικητή. Εάν δεν είναι δυνατή η επικοινωνία με τον Νικητή, δεν είναι επιλέξιμος, δεν διεκδικήσει το έπαθλο εντός 30 ημερών από την ώρα αποστολής της ειδοποίησης απονομής ή δεν επιστρέψει έγκαιρα μια συμπληρωμένη και εκτελεσμένη δήλωση και αποδέσμευση όπως απαιτείται, το βραβείο μπορεί να καταπέσει και να επιλεγεί ένας εναλλακτικός νικητής . Η παραλαβή από τον Νικητή του βραβείου που προσφέρεται σε αυτήν την καμπάνια εξαρτάται από τη συμμόρφωση με οποιονδήποτε και όλους τους ομοσπονδιακούς, πολιτειακούς και τοπικούς νόμους και κανονισμούς. ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΝΙΚΗΤΗ (κατά την αποκλειστική διακριτική ευχέρεια της Near East Imports) ΘΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΕΙ ΤΗΝ ΕΚΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΝΙΚΗΤΗ ΩΣ ΝΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΛΑ ΤΑ ΠΡΟΝΟΜΙΑ ΩΣ ΝΙΚΗΤΗΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΕΠΕΙΡΩΣ<3>ΠΡΟΣΙΤΩΣ.

Με την εισαγωγή αυτού του περιεχομένου (π.χ. φωτογραφία, βίντεο, κείμενο κ.λπ.), κατανοείτε και συμφωνείτε ότι η Near East Imports, οποιοσδήποτε ενεργεί εκ μέρους της Near East Imports, και οι κάτοχοι άδειας, οι διάδοχοι της Near East Imports και εκχωρεί, θα έχει το δικαίωμα, όπου επιτρέπεται από το νόμο, να εκτυπώνει, δημοσιεύει, μεταδίδει, διανέμει και χρησιμοποιεί σε οποιοδήποτε μέσο που είναι πλέον γνωστό ή θα αναπτυχθεί στο εξής, στο διηνεκές και σε ολόκληρο τον κόσμο, χωρίς περιορισμό, την καταχώριση, το όνομα, το πορτρέτο, την εικόνα σας , φωνή, ομοιότητα, εικόνα, δηλώσεις σχετικά με την Καμπάνια και βιογραφικά στοιχεία για ειδήσεις, δημοσιότητα, ενημέρωση, εμπόριο, διαφήμιση, δημόσιες σχέσεις και προωθητικούς σκοπούς. χωρίς περαιτέρω αποζημίωση, ειδοποίηση, επανεξέταση ή συγκατάθεση.

Οι πληροφορίες που υποβάλλονται με μια καταχώριση υπόκεινται στην Πολιτική Απορρήτου που αναφέρεται στον ιστότοπο Near East Imports

.